ქსელები და პლატფორმები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

კავკასიის ქალთა ქსელი

 • მისამართი: თბილისი, ასათიანის 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 298 86 95
 • ვებგვერდი: www.cwn.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ქსელი მუშაობს ქალთა უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე.

კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“

 • მისამართი: თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართ.
 • ვებგვერდი: http://coalition.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის 2011 წლის 29 აპრილს შეიქმნა და 40 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. კოალიციის მიზანია ადამიანის უფლებების სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების, პროფესიული და ბიზნეს ასოციაციებისა და მედიის წარმომადგენლების ძალისხმევის გაერთიანება დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მართლმსაჯულების სისტემის შესაქმნელად.

  კოალიციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია კვლევა და მონიტორინგი, სასამართლო სისტემის რეფორმებთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შემუშავება და ადვოკატირება და საჯარო დისკუსიების წარმართვა მართლმსაჯულების სისტემის მწვავე პრობლემებზე. დღემდე კოალიციამ განახორციელა რამდენიმე სიღრმისეული კვლევა, შეიმუშავა ათეულობით რეკომენდაცია მართლმსაჯულების სისტემის მარეგულირებელი კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად, მოაწყო მრავალი საჯარო ფორუმი და დისკუსია. კოალიცია თავის მოსაზრებებს რეგულარულად აცნობს აღმსრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თანამშრომლობს ვენეციის კომისიასა და სხვა მნიშვნელოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. კოალიცია აქტიურად ურთიერთობს მედიასთან, რათა საზოგადოებას გააცნოს სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები.

  კოალიციის საქმიანობას უძღვება მმართველი კომიტეტი, რომელიც 9 წევრი ორგანიზაციისგან შედგება. კომიტეტს ხელმძღვანელობენ თავმჯდომარე და მოადგილე ორგანიზაციები. ძირითადი საქმიანობა მიმდინარეობს სამუშაო ჯგუფებში, რომელთა პრიორიტეტები იცვლება კოალიციის მიზნებიდან გამომდინარე. ამჟამად მოქმედებს სამი სამუშაო ჯგუფი: სასამართლოს ადმინისტრირების, სისხლის სამართლის რეფორმისა, და მართლმსაჯულების სისტემაში უმცირესობათა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის სამუშაო ჯგუფი.

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარებისთვის საქართველოში

 • დაარსების თარიღი: 2012
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: დიმიტრი ზვიადაძე
 • მისამართი: ქუთაისი, გოგებაშვილის ქ.# 25
 • ტელეფონი: (+995) 599 11 83 70
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქმიანობის სფერო: ეკოლოგია, სოციალური საკითხები, დევნილები და ლტოლვილები, სხვა

პრო–ევროპული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი

 • მისამართი: თბილისი, თავისუფლების მოედანი 1
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 47 03 12
 • ვებგვერდი: www.europehousegeorgia.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პრო–ევროპულ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის გამოცდილების გაზიარებისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

რეგიონალური განვითარების ქსელი

 • მისამართი: თბილისი, ნინო ჩხეიძის 28/7
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 96-32-25, (+995) 555 949 321
 • ვებგვერდი: www.regnet.org.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • რეგიონალური განვითარების ქსელი შეიქმნა 2008 წელს და მასში გაერთიანებულია 180 მონაწილე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ქსელის მიზანია რეგიონალური განვითარების ხელშეწყობა.

რეგიონული მედიის ქსელი

 • მისამართი: თბილისი, ტარას შევჩენკოს 20, ოფისი 4
 • ტელეფონი: (+995 32) 298 99 70
 • ვებგვერდი: geo.regionalreporters.net
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ქსელი აერთიანებს 30–მდე ჟურნალისტსა და აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში მოქმედ 10 რადიოსადგურს.