en
ge

პროექტის კოორდინატორი

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
  • დაწყების თარიღი: 30.04.2013
  • ბოლო ვადა: 08.05.2013
  • ბმული: http://jobs.ge/57273/
"ქალთა საინფორმაციო ცენტრი" აცხადებს ვაკანსიას პროექტის კოორდინატორის თანამდებობაზე.
განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 8 მაისი, 2013 წ.
წყარო:jobs.ge