en
ge

თანაშემწე

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: ევროგაერთიანების დაფინანსებული პროექტი
  • დაწყების თარიღი: 02.05.2013
  • ბოლო ვადა: 02.06.2013
  • ბმული: http://jobs.ge/57408/
ევროგაერთიანების დაფინანსებული პროექტი აცხადებს ვაკანსიას თანაშემწის თანამდებობაზე.
წყარო: jobs.ge