en
ge

საგრანტო კონკურსი

UNDP Georgia აცხადებს საგრანტო კონკურსს, შავი ზღვის გარემოს გაუმჯობესების თემაზე. 

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი