მიღება თბილისისა და პანკისის დემოკრატიის სკოლებში

  • სწავლა
  • გამომცხადებელი: აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის
  • ბმული: https://bit.ly/2lwAE1a

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის იწყებს აპლიკაციების მიღებას თბილისის და პანკისის დემოკრატიის სკოლებში. 

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი