en
ge

პრაქტიკანტის საქმიანობის კოორდინატორი

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი აცხადებს ვაკანსიას პრაქტიკანტის საქმიანობის კოორდინატორის პოზიციაზე.

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი