en
ge

თანაშემწე/მთარგმნელი - ინგლისური, ქართული

EU Twinning პროექტი აცხადებს ვაკანსიას თანაშემწე/მთარგმნელის (ინგლისური, ქართული) პოზიციაზე.

წყარო: Jobs.ge