en
ge

უფროსი ანალიტიკოსი/სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალისტი

IDFI აცხადებს კონკურსს უფროსი ანალიტიკოსის/სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალისტის პოზიციაზე.

წყარო: Jobs.ge