en
ge

საგრანტო კონკურსი კვლევით პროექტებზე

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აცხადებს საგრანტო კონკურსს ავტორიზებული კვლევითი უნივერსიტეტებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კონსორციუმებისთვის. 

წყარო: Jobs.ge