en
ge

კონკურსი LAG-ის საქმიანობისა და LEADER პროცესის შეფასებაზე

CENN აცხადებს კონკურსს LAG-ის საქმიანობისა და LEADER პროცესის შეფასებაზე ქედაში.

წყარო: jobs.ge