en
ge

აჭარის უმაღლესი საბჭოს საჭიროებების შეფასება

გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს წინადადებების მიღებას: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მხარდაჭერა მისი ყოველმხრივი საჭიროებების შესაფასებლად და ინსტიტუციური საქმიანობის გაუმჯობებისათვის რეკომენდაციების გაწევა.

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი