en
ge

ტრენინგი მედიასა და ინფორმაციულ წიგნიერებაში პედაგოგებისთვის

მედიის განვითარების ფონდი (MDF) იწვევს საჯარო და კერძო სკოლების პედაგოგებს მედია და ინფორმაციული წიგნიერების თემატურ ონლაინ ტრენინგებში მონაწილეობის მისაღებად.

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი