en
ge

საგრანტო კონკურსი: ახალგაზრდები მდგრადი განვითარებისათვის

CENN "ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისათვის" (Austrian Development Cooperation) ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტის "ტყის მდგრადი მართვა სოფლის განვითარებისათვის" ფარგლებში აცხადებს საგრანტო კონკურსს - ახალგაზრდები მდგრადი განვითარებისათვის.

წყარო: Jobs.ge