en
ge

კონსულტანტი სწავლების ჩასატარებლად

"ჰერა-XXI" აცხადებს ვაკანსიას კონსულტანტის პოზიციაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მონიტორინგის და ადვოკატირების ინსტრუმენტების შესახებ სწავლების ჩასატარებლად.

წყარო: Jobs.ge