en
ge

თანაშემწე ფინანსურ და ადმინისტრაციულ საკითხებში

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: გაეროს განვითარების პროგრამა
  • დაწყების თარიღი: 21.06.2013
  • ბოლო ვადა: 04.07.2013
  • ბმული: http://jobs.ge/59386/
გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს ვაკანსიას ფინანსურ და ადმინისტრაციულ საკითხებში თანაშემწის თანამდებობაზე.
განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 4 ივლისი, 2013 წ.
წყარო: jobs.ge