en
ge

პროგრამების განვითარების ასისტენტი

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო აცხადებს ვაკანსიას პროგრამების განვითარების ასისტენტის თანამდებობაზე. 

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 14 აგვისტო, 2020 წ.

წყარო: jobs.ge