en
ge

კონსულტანტი - სოციალური პროგრამების დეცენტრალიზაცია

გაეროს ბავშვთა ფონდი აცხადებს ვაკანსიას თანამდებობაზე: კონსულტანტი - სოციალური პროგრამების დეცენტრალიზაცია. 

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 18 აგვისტო, 2020 წ.

წყარო: jobs.ge