en
ge

ადამიანის უფლებათა სამართლის იურისტი და მკვლევარი

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) აცხადებს ვაკანსიას ადამიანის უფლებათა სამართლის იურისტისა და მკვლევარის პოზიციაზე.

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი