en
ge

კომუნიკაციის მენეჯერის ასისტენტი

"ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი" (IDFI) ეძებს გუნდის ახალ წევრს კომუნიკაციის მენეჯერის ასისტენტის პოზიციაზე.

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი