en
ge

საგრანტო კონკურსი - საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგი

„ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი“ (IRC) აცხადებს საგრანტო კონკურსს - საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგი.

წყარო: jobs.ge