en
ge

ფინანსური და ადმინისტრაციული ოფიცერი

"ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი" (IDFI) ეძებს გუნდის ახალ წევრს ფინანსური და ადმინისტრაციული ოფიცრის პოზიციაზე.

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი