en
ge

ანალიტიკური სტატიების კონკურსი

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) აცხადებს ანალიტიკური სტატიების კონკურსს თემაზე: "მამხილებლები კორუფციის წინააღმდეგ“.

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი