en
ge

გზამკვლევის შექმნა თანამედროვე პროექტების მართვაში

"მშვიდობის კორპუსი" აცხადებს კონკურსს გზამკვლევის შექმნაზე თანამედროვე პროექტების მართვაში.

წყარო: Jobs.ge