en
ge

საგრანტო კონკურსი

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) აცხადებს საგრანტო კონკურსს ქრაუდფანდინგის კამპანიის ჩასატარებლად.

წყარო: jobs.ge