en
ge

ვაკანსია: მუნიციპალური კოორდინატორები ქედასა და შუახევში

ა(ა)იპ „ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის“ იწყებს შშმ პირთა და ხანდაზმულთა პერსონალური ასისტირებისა და შინმოვლის უფასო საპილოტე პროგრამის განხორციელებას ქედისა და შუახევისმუნიციპალიტებში რეგისტრირებული 25 შშმ პირისთვის/ხანდაზმულისათვის. ვაკანსია გამოცხადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის“  ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს „ასოციაცია ანიკა“. პროექტის პარტნიორია „თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი“.

ზემოაღნიშნული პროექტი გულისხმობს ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ პირებისა და ხანდაზმულების ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ფუნქციონირებაში (თვითმოვლა და ჰიგიენის დაცვა, კვება, სახლის/საოჯახო საქმეები, ჯანმრთელობის დაცვა, საზოგადოებრივი ცხოვრება და დასვენება-რეკრეაცია და ყველა სხვა ის აქტივობა, რაც განსაზღვრულია რეგულარული ასისტირების შემთხვევებში, სახელმწიფო სტანდარტის N3 დანართით) მხადაჭერას შესაბამისად გადამზადებული კადრების მიერ, რაც შშმ პირებს და ხანდაზმულებს მისცემს საშულებას გარკვეული დროით ისარგებლონ კვალიფიციური და პროფესიონალი პირების ყოვლედღიურ ცხოვრებაში ასისტირებით (მხარდაჭრით).

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალური კოორდინატორის პოზიციაზე შეირჩევა 2 პირი (მუნიციპალური კოორდინატორი ქედაში და მუნიციპალური კოორდინატორი შუახევში).

კოორდინატორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს აღწერა:

 • უზრუნველყოფს შინმოვლისა და პერსონალური ასისტენტის პროგრამის ეფექტიანად განხორციელების მენეჯმენტს თავის მუნიციპალიტეტში;
 • ადგენს ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ორიენტირებულ სერვისის მიწოდების გრაფიკს და ხელმძღვანელობს სერვისის უშუალოდ განმახორციელებელ პერსონალს;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგულარული პერსონალური ასისტენტის და შინმოვლის პროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარებისგან საჭირო მონაცემების, დოკუმენტების შეგროვება, დახარისხება, სამუშაო ფორმების სწორად შევსების უზრუნველყობა და სერვისთან/პროგრამასთან დაკავშირებული სხვა აუცილებელი დოკუმენტების სათანადოდ წარმოება და შენახვა;
 • პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებთან, მათ ოჯახებთან მჭიდრო კომუნიკაცია სერვისის/პროგრამის სათანადოდ განხორციელებისა და მონიტორინგის მიზნით;
 • პერსონალური ასისტენტების და შინმოვლის სპეციალისტის მიერ განხორციელებული სამუშაოების მონიტორინგი, ყოველთვიური შინაარსობრივი ანგარიშების და საათობრივი აღრიცხვის ფორმების  წარმოების, წარდგენისა და  შეფასების  გზით.
 • ამზადებს ყოველთვიურ ანგარიშებს და წარუდგენს მონიტორინგისა და შეფასების ოფიცერს.

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა: 2 ვაკანტური ადგილი

სამუშაო ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტი, შუახევის მუნიციპალიტეტი

პოზიციის ხანგრძლივობა: 5 თვე (გაგრძელების პერსპექტივით)

ანაზღაურების ოდენობა და გაცემის წესი:

მუნიციპალური კოორდინატორის ანაზღაურება განისაზღვრება ფიქსირებულად, თვეში 300 ევროს ექვივალენტი ლარებში, რომელშიც შედის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა ტიპის გადასახადი. ანაზღაურება გაიცემა თვეში ერთხელ, უნაღდო ანგარიშსწორებით.

აუცილებელი მოთხოვნები მუნიციპალური კოორდინატორის პოზიციაზე დასაქმების მსურველთათვის:

კვალიფიკაცია:

 • უმაღლესი განათლება;
 • სასურველია მსგავს პოზიციაზე მუშაობის სამუშაო გამოცდილება.

უნარ-ჩვევები:

 • მაღალი მიმღებლობა შეზღუდული შესაძლებლობის მიმართ;
 • დამოუკიდებლად და გუნდში მუშაობის უნარი;
 • ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული მიდგომა;
 • კომუნიკაბელურობა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.

მუნიციპალური კოორდინატორის პოზიციაზე დასაქმების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 • პირადობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლი;
 • რეზიუმე / CV;
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ზემოაღნიშნულ პოზიციაზე დასაქმების მსურველ პირებს, თქვენი საბუთების გამოგზავნა შეგიძლიათ შემდეგ ელ.ფოსტის მისამართზე: cerbatumi@gmail.com

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა - 2022 წლის 30 ივნისი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 557 57 40 00