en
ge

ვაკანსია: შშმ პირთა და ხანდაზმულთა შინმოვლის სპეციალისტის პოზიციაზე

ა(ა)იპ „ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის“ იწყებს შშმ პირთა და ხანდაზმულთა შინმოვლის საპილოტე პროგრამის განხორციელებას ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტებში რეგისტრირებული 25 შშმ პირისთვის/ხანდაზმულისათვის. ვაკანსია გამოცხადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს „ასოციაცია ანიკა“. პროექტის პარტნიორია „თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი“.

შშმ  პირთა და ხანდაზმულთა შინმოვლის სპეციალისტის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს მოკლე აღწერა:

შინმოვლის სპეციალისტის მიერ შესასრულებელი სამუშაო ყველა ბენეფიციართან ინდივიდუალურია და გამომდინარეობს თითოეული ბენეფიციარის საჭიროებიდან, თუმცა პრიორიტეტი ენიჭება შშმ პირისთვის/ხანდაზმულისათვის ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ფუნქციონირებაში მხადაჭერას, კერძოდ: 

 • დახმარება თავის მოვლაში/მოწესრიგებაში (ჩაცმა/გახდა, დაბანა, დავარცხნა, ტუალეტის მოხმარება და ა.შ.); 
 • სახლში უსაფრთხო გადაადგილებაში დახმარება (საწოლიდან ეტლში, ეტლიდან აბაზანაში და ა.შ.) და დაცემის პრევენცია; 
 • პროფილაქტიკური ღონიძიებების ჩატარება;
 • დახმარება კვებისას.

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა: 10 ვაკანტური ადგილი 

სამუშაო ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტი, შუახევის მუნიციპალიტეტი

პოზიციის ხანგრძლივობა: 5 თვე (გაგრძელების პერსპექტივით)

ანაზღაურების ოდენობა და გაცემის წესი:

ანაზღურება განისაზღვრება საათობრივად შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, 1 საათში 6 ევროს ექვივალენტი ლარში. ანაზღაურება გაიცემა თვეში ერთხელ, მთელი თვის განმავლობაში შესრულებული საათების ჯამური რაოდენობის მიხედვით, რომელშიც შედის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა ტიპის გადასახადი.

აუცილებელი მოთხოვნები შშმ პირთა/ხანდაზმულთა შინმოვლის სპეციალისტის მსურველთათვის:

განათლება:

 • ექთანი
 • ექთნის თანაშემწე

უნარ-ჩვევები: 

 • მაღალი მიმღებლობა შეზღუდული შესაძლებლობის მიმართ;
 • დამოუკიდებლად და გუნდში მუშაობის უნარი;
 • ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული მიდგომა;
 • კომუნიკაბელურობა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.

შშმ  პირთა/ხანდაზმულთა შინმოვლის სპეციალისტის პოზიციაზე დასაქმების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 • პირადობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლი;
 • რეზიუმე ე.წ. CV;
 • განცხადების წარდგენის მომენტისთვის ბოლო 6 თვის მანძილზე საქართველოს შინაგან სააქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული ნასამართლეობის შესახებ ცნობა, რომელიც ადასტურებს, რომ შინმოვლის სპეციალისტობის მსურვლი არ არის ნასამართლევი;
 • განცხადების წარდგენის მომენტისთვის ბოლო 6 თვის მანძილზე გაცემული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა), რომელიც ადასტურებს, რომ შინმოვლის სპეციალისტობის მსურვლს არ აქვს: ტუბერკულოზი (მწვავე) ნებისმიერი ლოკალიზაციის, ინფექციის გამავრცელებელი ფორმით; შინაგანი ორგანოების დაავადებები დეკომპენსაციის სტადიაში; ნერვული სისტემის, საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის მნიშვნელოვნად გამოხატული დაავადებები და დაზიანებები, რაც გამოიწვევს მოძრაობასა და კოორდინაციის მნიშვნელოვან დარღვევას; ნარკომანია, ტოქსიკომანია, ალკოჰოლიზმი; ინფექციური დაავადებები მათი დისპანსერული აღრიცხვიდან მოხსნამდე), რაც დასტურდება რეგისტრაციის შესაბამისი ნომრით.

ზემოაღნიშნულ პოზიციაზე დასაქმების მსურველ პირებს, თქვენი საბუთების გამოგზავნა შეგიძლიათ შემდეგ ელ.ფოსტის მისამართზე: cerbatumi@gmail.com

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა - 2022 წლის 30 ივნისი

შინმოვლის სპეციალისტის პოზიციაზე შერჩეული კანდიდატების გადამზადებას უზრუნველყოფს დამსაქმებელი ორგანიზაცია აღნიშნული პროექტის ფარგლებში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 557 57 40 00