en
ge

საძოვრების მართვის სპეციალისტი

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: კავკასიის რეგ. გარემოსდაცვითი ცენტრი
  • დაწყების თარიღი: 19.07.2012
  • ბოლო ვადა: 02.08.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/46875/
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი აცხადებს ვაკანსიას საძოვრების მართვის სპეციალისტის თანამდებობაზე.
წყარო: jobs.ge