en
ge

თანაშემწე ადმინისტრაციულ და ფინანსურ საკითხებში

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: გაეროს განვითარების პროგრამა
  • დაწყების თარიღი: 20.07.2012
  • ბოლო ვადა: 03.08.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/46906/
გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს ვაკანსიას ადმინისტრაციულ და ფინანსურ საკითხებში თანაშემწის თანამდებობაზე. განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 3 აგვისტო, 2012 წ.
წყარო: jobs.ge.