en
ge

პროექტის ოფიცერი

გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს ვაკანსიას პროექტის ოფიცრის პოზიციაზე ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივისთვის "EU4Dialogue: კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვას რესპუბლიკაში". 

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა