en
ge

ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის უნარების გაზრდა

"USAID-ის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა" აცხადებს კონკურსს: ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის უნარების გაზრდა მუნიციპალიტეტებში.

წყარო: jobs.ge