en
ge

ფონდების მოძიების კოორდინატორი

SOS ბავშვთა სოფელი აცხადებს ვაკანსიას ფონდების მოძიების კოორდინატორის თანამდებობაზე.

წყარო: jobs.ge