en
ge

ინოვაციებისა და გამოწვევების საგრანტო კონკურსი

"USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა" აცხადებს ღია საგრანტო კონკურსს "ინოვაციების და გამოწვევების გრანტებზე".

წყარო: jobs.ge