en
ge

სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსი

"USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა" აცხადებს სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.

წყარო: jobs.ge