en
ge

იურისტი - ქუთაისი, ზუგდიდი

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: UN Women
  • დაწყების თარიღი: 27.07.2012
  • ბოლო ვადა: 02.08.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/47142/
UN Women აცხადებს ვაკანსიას იურისტის თანამდებობაზე ქუთაისსა და ზუგდიდში. განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 2 აგვისტო, 2012 წ.
წყარო: jobs.ge