en
ge

კომუნიკაციის სპეციალისტი

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
  • დაწყების თარიღი: 30.07.2012
  • ბოლო ვადა: 17.08.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/47206/
ქალთა საინფორმაციო ცენტრი აცხადებს ვაკანსიას კომუნიკაციის სპეციალისტის თანამდებობაზე. განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 17 აგვისტო, 2012.
წყარო:jobs.ge