en
ge

DRR ასისტენტი - მარნეული

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: მერსი ქორი
  • დაწყების თარიღი: 10.08.2012
  • ბოლო ვადა: 24.08.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/47648/
"მერსი ქორი" აცხადებს ვაკანსიას DRR ასისტენტის თანამდებობაზე. განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 24 აგვისტო, 2012.
წყარო: jobs.ge