en
ge

საგრანტო პროგრამა

  • გრანტი
  • გამომცხადებელი: USAID/NEO პროექტი
  • დაწყების თარიღი: 30.05.2012
  • ბოლო ვადა: 08.06.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/44869/
USAID/NEO პროექტი აცხადებს საგრანტო პროგრამას.
განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 8 ივნისი, 2012 წ.
სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე.
წყარო: http://jobs.ge