en
ge

საგრანტო პროგრამა განვითარების პროექტებისთვის

  • გრანტი
  • გამომცხადებელი: აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
  • დაწყების თარიღი: 05.06.2012
  • ბოლო ვადა: 05.07.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/45140/
აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო აცხადებს საგრანტო პროგრამას განვითარების პროექტებისთვის.

წყარო: http://jobs.ge