en
ge

რესურსების შეფასების ექსპერტი

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: კავკასიის რეგ. გარემოსდაცვითი ცენტრი
  • დაწყების თარიღი: 14.09.2012
  • ბოლო ვადა: 28.09.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/49067/
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი აცხადებს ვაკანსიას რესურსების შეფასების ექსპერტის თანამდებობაზე.
განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 28 სექტემბერი, 2012 წ.
წყარო: jobs.ge