en
ge

ვაკანსია სხვადასხვა თანამდებობაზე

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: რადარამი
  • დაწყების თარიღი: 15.09.2012
  • ბოლო ვადა: 22.09.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/49105/
"რადარამი" აცხადებს ვაკანსიებს სხვადასხვა თანამდებობებზე. განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 22 სექტემბერი, 2012 წ.
წყარო:jobs.ge