en
ge

კონკურსი სოციალურ მომსახურებებში ტრენინგის ჩატარებაზე

  • კონკურსი
  • გამომცხადებელი: გაეროს განვითარების პროგრამა
  • დაწყების თარიღი: 03.10.2012
  • ბოლო ვადა: 10.10.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/49740/
გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს კონკურსს სოციალურ მომსახურებებში ტრენინგის ჩატარებაზე/კონსულტაციების გაწევაზე. განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 10 ოქტომბერი, 2012 წ.
წყარო:jobs.ge