en
ge

უნივერსიტეტის მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა

  • გრანტი
  • გამომცხადებელი: აღმოსავლეთ–დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (ewmi)
  • დაწყების თარიღი: 08.06.2012
  • ბოლო ვადა: 08.07.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/45322/
აღმოსავლეთ–დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი აცხადებს უნივერსიტეტის მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამას.
წყარო: http://jobs.ge