en
ge

პროექტის თარჯიმანი - ქუთაისი

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: EU Twinning Project
  • დაწყების თარიღი: 19.06.2012
  • ბოლო ვადა: 16.07.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/45721/
"EU Twinning Project" აცხადებს ვაკანსიას პროექტის თარჯიმნის თანამდებობაზე. განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 16 ივლისი, 2012.
წყარო: http://jobs.ge