en
ge

პროექტის შემფასებელი/კონსულტანტი

  • ვაკანსია
  • გამომცხადებელი: გაეროს განვითარების პროგრამა
  • დაწყების თარიღი: 20.06.2012
  • ბოლო ვადა: 02.07.2012
  • ბმული: http://jobs.ge/45765/
გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს ვაკანსიას პროექტის შემფასებლის/კონსულტანტის თანამდებობაზე. განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 2 ივლისი, 2012.
წყარო: http://jobs.ge