en
ge

კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

  • კონკურსი
  • გამომცხადებელი: UN Women
  • დაწყების თარიღი: 01.04.2013
  • ბოლო ვადა: 16.04.2013
UN Women აცხადებს კონკურსს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის . განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 16 აპრილი, 2013წ.