ფლექსის მონაწილის პრეზენტაცია ახალქალაქის ახალგაზრდულ ცენტრში

ფლექსის მონაწილის პრეზენტაცია ახალქალაქის ახალგაზრდულ ცენტრში
სამცხე-ჯავახეთი. ახალქალაქის ახალგაზრდულ ცენტრში ერთ-ერთი FLEX-ის მონაწილის პრეზენტაცია გაიმართა.
სრულად...
წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა