ქალთა როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

ქალთა როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

კახეთი. თელავში ჩატარდა ტრენინგი „ქალთა როლი ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობაში”.

„შეხვედრის ამოცანა იყო, სათემო ლიდერები გაცნობოდნენ თუ როგორია გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმები საქართველოში, რას მოიცავს კახეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა და ადგილობრივი ქალი ლიდერების როლი მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გეგმის განხორციელების პროცესში”, ნათქვამია ორგანიზაციის გვერდზე სოციალურ ქსელში.

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა