სამუშაო შეხვედრა საქართველოს რეგიონული განვითარების საკითხებზე

სამუშაო შეხვედრა საქართველოს რეგიონული განვითარების საკითხებზე

თბილისი. დღეს, სასტუმრო „რუმსში“ გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე – „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის სამუშაო მექანიზმები“.

ღონისძიება გაიმართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“ (ARSD) ფარგლებში და მიეძღვნა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის სამუშაო მექანიზმების გამოწვევებისა და მათი გაუმჯობესების გზების განხილვას, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებული კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით. 

სრულად 

წყარო: გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა