ტრენინგი - „გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინსტრუმენტები"

ტრენინგი - „გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინსტრუმენტები"

იმერეთი. „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა“ ქუთაისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - „გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინსტრუმენტები". 

ღონისძიებას საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 20-მდე წარმომადგენელი დაესწრო. ტრენინგების ციკლი ჩატარდა 8 ქალაქში - თბილისი, თელავი, ლაგოდეხი, მარნეული, ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი, ახალციხე. 

სრულად 

წყარო: გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა