„კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ კიდევ ერთი მოგებულის საქმე

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ კიდევ ერთი მოგებულის საქმე

თბილისი. „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ დახმარებით, უფროსმა სოციალურმა მუშაკმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს წინააღმდეგ შრომითი დავა წარმატებით დაასრულა.

სასამართლომ არაერთი განხილვის შედეგად დაადგინა, რომ მუშაკის წინააღმდეგ სანქცია უსაფუძვლოდ იყო გამოყენებული და მას აღუდგინა დარღვეული უფლებები. სამართლებრივად, შესაძლებელია სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში გასაჩივრდეს.

სრულად... 

წყარო: ორგანიზაციის ვებგვერდი

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა